U kunt uw klacht indienen via het online klachtenformulier. De Commissie kan uw klacht alleen in behandeling nemen als u deze eerst bij de corporatie heeft ingediend en de corporatie minimaal drie weken de tijd heeft gegeven uw klacht op te lossen. Nadat u uw klacht heeft ingediend overlegt de secretaris met de voorzitter over de ontvankelijkheid en de wijze van behandeling van uw klacht. Zij informeert u hierover binnen veertien dagen na ontvangst van uw klacht.

Als uw klacht ontvankelijk is, plant de secretaris over het algemeen een zitting in om uw klacht te behandelen. Zowel de corporatie als u worden voor de zitting uitgenodigd. Beide partijen mogen op de zitting hun standpunt toelichten en de commissie stelt vragen om een goed beeld van de situatie te krijgen. In uitzonderingsgevallen legt de commissie een huisbezoek af of schakelt zij een externe deskundige in. Als de commissie een goed beeld heeft gekregen van de klacht wordt binnen drie weken een advies aan de corporatie opgesteld. Dit advies wordt aan zowel de corporatie als aan u toegestuurd.

Het bestuur van de corporatie laat zowel u als de Klachtencommissie binnen één maand nadat het advies is afgegeven weten welke beslissing het neemt naar aanleiding van het advies. Als het bestuur afwijkt van het advies, dan moet het hiervoor een motivatie geven. Mocht u zich niet kunnen vinden in het door de Commissie afgegeven advies of in de wijze waarop de corporatie het advies uitvoert, dan kunt u terecht bij de Huurcommissie om bezwaar te maken. Als u zich niet kunt vinden in de wijze waarop de Klachtencommissie haar werk doet, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

De procedure bij de Klachtencommissie is voor klagers kosteloos.