De volgende corporaties zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties regio Arnhem: