De Commissie communiceert bij voorkeur per e-mail.

Alle contacten met de Klachtencommissie verlopen via de secretaris: mevrouw C. Bouwman.

Zij is op de volgende manieren bereikbaar:

Per e-mail
[email protected]

Per post
Klachtencommissie Woningcorporaties regio Arnhem
T.a.v. mevrouw C. Bouwman
Toernooiveld 300
6525 EC NIJMEGEN

Telefonisch
085-1305923